„Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji programu „Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”.

 

Grupę docelową stanowią: dzieci z klas I, IV i VI szkoły podstawowej. W ramach projektu, u dzieci zgłoszonych do programu, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania diagnostyczne wad postawy. Podczas indywidualnej konsultacji z Fizjoterapeutą zyskacie Państwo pełną informację na temat ewentualnie występujących schorzeń u Waszego dziecka i wynikających z nich zagrożeń.

 

Trójwymiarowa analiza kręgosłupa 4D przy użyciu sprzętu Diers  to nieinwazyjna metoda pomiaru kręgów oraz poszczególnych odcinków tej części szkieletu przy użyciu metody światło-optycznej. Wyniki badań wyświetlają się w formie cyfrowej na monitorze zaraz po przeprowadzeniu analizy. Zaawansowana technologia pozwala na wykonanie precyzyjnych pomiarów ciała bez użycia promieni rentgenowskich, z wykluczeniem ubocznych skutków napromieniowania. Dzieci ze znacznym stopniem wad postawy zakwalifikują się do kolejnego etapu projektu, jakim będą bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne.

Zainteresowanych Rodziców, których dzieci nie były jeszcze zgłoszone do projektu prosimy o kontakt pod numerem telefonu  607684939.  Badania będą umawiane indywidualnie, w dogodnym dla Państwa terminie.

NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej  ul. A. Mickiewicza 104

Bielsk Podlaski