Informacje dla rodziców o podręcznikach do oddziałów 0A i 0B oraz klas I-VIII:

 

Rodzice kupują podręczniki do:

* 3-4-latków- w związku z trwającą rekrutacją proszę poczekać z zakupem do sierpnia

* 5-6-latków- w związku z trwającą rekrutacją proszę poczekać z zakupem do sierpnia

* do religii do klasy I-VIII

* ćwiczenia do wychowania w rodzinie od klasy IV do VIII Szkoły Podstawowej

* podręczniki do języka niemieckiego w klasie VI, gdyż są to dodatkowe zajęcia edukacyjne obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Na początku roku szkolnego nauczyciel prowadzący zajęcia wskaże, jaki podręcznik należy zakupić

 

Pozostałe podręczniki do poszczególnych przedmiotów zapewnia szkoła i zostaną wypożyczone uczniom na początku roku szkolnego.

 

We wrześniu uczniowie otrzymają również materiały ćwiczeniowe do wybranych przedmiotów.

 

                                             Z poważaniem: Monika Godlewska-dyrektor szkoły

 

Wykaz podręczników