Informacja MEiN na temat profilaktyki chorób zakaźnych

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych.

List  MEiN do dyrektorów, rodziców i uczniów ws. chorób zakaźnych

Ulotka dzieci a grypa