Wznawiamy stopniowo pracę szkoły

 

 Szanowni Państwo,

 Zgodnie z decyzją MEN od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkoły

 Oto kalendarz zmian:

 od 18 maja br.:

 –  możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych

 Od 25 maja br.:

 – możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III z możliwością zajęć dydaktycznych;

 –  organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII

 –  możliwość udziału w zajęciach w oddziałach przedszkolnych

 Od 1 czerwca br.:

 – organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach proszeni są o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce  i wypełnienie oświadczenia.

 Dyrektor szkoły