Góra groszy dla Mikołaja

 
Serdecznie dziękuję uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, mieszkańcom Gminy Rudka, którzy aktywnie włączyli się
w zbiórkę groszy dla Mikołaja. Szczególne podziękowania składam na ręce Pana Wójta Gminy Rudka Marcina Gawrysiaka, który zawiózł ok.30 kg groszy do banku do Białegostoku, przeliczył w absorbującej maszynie i jeszcze zaokrąglił otrzymaną kwotę szczodrym datkiem. W sumie na konto chorego chłopca wpłynęło 1400 zł. Akcja trwa do końca marca. Groszy nie trzeba liczyć ani segregować. Zachęcam do udziału, bo każdy, nawet bardzo mały gest dobrego serca ma ogromne znaczenie.
Monika Godlewska-dyrektor szkoły