Dzieje i tradycje rodu Ossolińskich

 

7 sierpnia 2022 roku dzięki pozyskaniu funduszy na realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego oraz  Koła Gospodyń Wiejskich ,,Róża” w Rudce na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II został zorganizowany występ artystyczny pt. ,,Dzieje i tradycje rodu Ossolińskich w latach 1900-1939″.

Przedsięwzięcie o zasięgu wojewódzkim służyło upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki.  Dzieci, młodzież, dorośli i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich ,,Róża” odegrali sceny przedstawiające zwyczaje rodu arystokratycznego, chłopów, ich życie codzienne, rozrywki, tradycje i zwyczaje. Ważne były arystokratyczne i ludowe stroje, pieśni oraz gwara podlaska. Następnie poczęstowali gości regionalnymi potrawami przygotowanymi przez nich.

Osoby dorosłe i seniorzy pamiętają historie związane z rodem Ossolińskich. Natomiast dzieci i młodzież znają je tylko z opowieści.

Udział w zadaniu przybliżył uczestnikom bogatą podlaską tradycję, różne dziedziny sztuki, elementy kultury materialnej i duchowej. Przedsięwzięcie pozwoliło na rozwój talentów wokalnych, aktorskich i kulinarnych. Poprzez podjęte działania nastąpiły: integracja z różnych grup wiekowych, rozwój i integracja społeczności lokalnej, promocja bogatych tradycji Podlasia.

Przedsięwzięcie artystyczne o zasięgu wojewódzkim wspomogło rozwój wspólnoty lokalnej, posłużyło jej integracji. Bezpośrednim efektem był udział w wydarzeniu, które pozwoliło na rozwój talentów dzieci, młodzieży, dorosłych, członków Koła. Przedsięwzięcie utrwaliło dawne zwyczaje i tradycje, pamięć o przeszłości, obraz życia rodu Ossolińskich na początku XX wieku.

Dzieci, młodzież, dorośli i członkowie Koła spędzili efektywnie czas, rozwinęli własne talenty, lokalne społeczeństwo się zintegrowało. Dzięki przedsięwzięciu została utrwalona wiedza o przeszłości, różnych dziedzinach kultury, sztuki i dawnych potrawach regionalnych. Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciu artystycznym i pozytywne opinie zachęcają do podejmowania podobnych działań w przyszłości, aby promować i utrwalać pamięć o przeszłości, tradycje Podlasia, różne dziedziny sztuki i kultury, żeby były przekazywane przyszłym pokoleniom.

Wyrazy wdzięczności składamy na ręce Pana Marcina Gawrysiaka – Wójta Gminy Rudka, Pani Haliny Twarowskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich ,,Róża” w Rudce i wszystkich członków, Pani Moniki Godlewskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Rudce pracującej jako wolontariusz przy wniosku projektowym, scenariuszu, próbach i występie,  Pana Wojciecha Ostrowskiego wraz z Zespołem ,,Mianka” z Mnia, Siostry Cecylii, Pani Barbary Kryńskiej – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pana Krzysztofa Smolarczuka, uczniów: Mileny Puchacz, Julii Czapskiej, Klaudii Wasilewskiej, Oli Szmurło, Bartka Niemyjskiego, Karola Puchalskiego, Krzysztofa Kaliszewskiego, którzy uczestniczyli w występie oraz zadaniach podczas festynu, Oliwii i Joanny Klimiuk, Emilii Szmurło, Rafała Omelańczuka, Sebastiana Zalewskiego, Bartka Paprockiego, nauczycieli i pracowników szkoły, pracowników gminy oraz mieszkańców za udział w realizacji zadania.

dyr. M. Godlewska