Z życia szkoły

 
Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023
 
Dzieje i tradycje rodu Ossolińskich
 
Podsumowanie projektu „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW KLUCZEM DO SUKCESU SZKOŁY” Rumunia 2021/2022
 
Podsumowanie projektu: Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce
 
Podsumowanie działalności SKO w roku szkolnym 2021/2022
 
Wizyta przedszkolaków w „Cyraneczce”
 
Szkoła uczestniczy w gminnym festynie
 
Wakacyjny projekt „Dzieci uczą rodziców”
 
Wycieczka do kina
 
Wyjazdowa lekcja doradztwa zawodowego pt. „W roli głównej…” – spotkanie z przedstawicielami zawodów mundurowych