Rok szkolny 2019/2020

 
Ogłoszenie – laptopy dla uczniów!
 
Rekolekcje
 
Konkursy
 
Rekrutacja 2020
 
Ważna informacja skierowana do rodziców i nauczycieli
 
Ogłoszenie
 
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 
Gminny Dzień Kobiet
 
Spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego