Bierzemy udział w szkoleniach „Lekcja: Enter!”

 

Bierzemy udział w szkoleniach „Lekcja: Enter!”

TIK NA LEKCJI – czyli jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach

W dniach 22.03.2021-30.04.2021 nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu, dzięki któremu nabyli szereg kompetencji cyfrowych. Szkolenie miało na celu zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami prowadzenia lekcji – aktywizującymi uczniów, wprowadzającymi interakcje między nimi
a pedagogami oraz indywidualizującymi nauczanie.  Szkolenie trwało 40 godzin i składało się z 8 modułów.

  1. MODUŁ 1 – Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne. Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.
  2. MODUŁ 2 – Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowym i praca w sieci.
  3. MODUŁ 3 – Ze smartfonem na lekcji. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK)
  4. MODUŁ 4 – Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.
  5. MODUŁ 5 – Opracowujemy e-materiały do własnych scenariuszy aktywnych lekcji z TIK – analiza podstawy programowej pod kątem zastosowania TIK we własnym programie nauczania – moduł online. (Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).
  6. MODUŁ 6- Przygotowujemy scenariusze lekcji. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi
    o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).
  7. MODUŁ 7 – Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK.
  8. MODUŁ 8 – Omawiamy przeprowadzone zajęcia. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia.

Struktura szkolenia uwzględniała uczenie się przez doświadczenie (cykl Kolba). Punktem wyjścia były doświadczenia uczestników, wynikające z pracy
z uczniami.  Ważną częścią szkolenia były różne metody refleksji nad doświadczeniami. Na podstawie rezultatów uczestnicy zaprojektowali i przetestowali swoje strategie edukacyjne, w kontekście prowadzenia zajęć dla uczniów.

 

Wioleta Wasilewska