Tablety z usługą dostępu do Internetu dla naszych uczniów

 
Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest w zaszczytnym gronie kilkuset placówek, które otrzymały od Państwowego Instytutu Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej po 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Elementami zestawu są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu-usługa LTE, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021, klawiatura bezprzewodowa: Bluetooth z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki na etui tabletu.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” to forma wsparcia dla szkół, realizowana przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielona w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  Nowy sprzęt stanowi dla uczniów przydatną pomoc, która usprawni proces edukacji cyfrowej, dostęp do treści edukacyjnych w sieci oraz realizację zdalnego nauczania.

Na platformie edukacyjnej OSE IT Szkoła (https://it-szkola.edu.pl/) znajduje się blisko 200 kursów e-learningowych dla uczniów i nauczycieli w kilkunastu kategoriach tematycznych.

                                                                                     Monika Godlewska-dyrektor szkoły