81. rocznica pierwszej wywózki na Sybir

 

Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny;
tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy;
tu trwał martwy za życia dom,
a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli.”

                                                                          Fiodor Dostojewski

To motto utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. ,,Inny świat”, zaczerpnięte  z „Zapisków z martwego domu” Fiodora Dostojewskiego, które w pełni oddaje warunki życia na Syberii, w nieludzkich warunkach.

10 lutego 2021 r. obchodziliśmy 81. rocznicę pierwszej wywózki  Polaków na Sybir. Władze Związku Sowieckiego, okupującego tereny naszego kraju przeprowadziły  od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. cztery wywózki na Wschód. Celem deportacji było osłabienie polskości i pozbawienie narodu przedstawicieli inteligencji. Pierwsza wywózka  była największa, bo dotyczyła ok. 140 tys. osób, wśród których były rodziny sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, właścicieli ziemskich, wojskowych. Z Rudki i okolicznych miejscowości  wywieziono rodziny Ciecierów, Daniluków, Hryniów, Iwańczuków, Karolczaków i Wyszyńskich. Wywożeni w większości trafili do kołchozów do Ałtajskiego Kraju.

Nasza szkoła uczciła pamięć Sybiraków pod Krzyżem Sybiraka w Rudce modlitwą, zapaleniem zniczy i chwilą ciszy. Wielu z deportowanych nie przetrwało podróży, wielu nigdy nie wróciło z zesłania.