17 września – Dzień Sybiraka

 

17 września uczniowie  klasy trzeciej i siódmej z wychowawczyniami   jako reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II w Rudce uczcili Dzień Sybiraka, biorąc udział w krótkiej uroczystości pod Krzyżem Sybiraka , pod który przybyli również uczniowie z Zespołu Szkół   Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce.

Pod przewodnictwem ks. Tadeusza Czyżaka zgromadzeni odmówili modlitwę za  zmarłych, złożyli wieniec i zapalili znicze. W ten sposób młode pokolenie pielęgnuje pamięć o wydarzeniach historycznych ważnych dla kraju swojej małej ojczyzny.

B. Kozłowska