11 listopada Święto Niepodległości i uroczyste odsłonięcie muralu

 

11 listopada obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Św. Jan Paweł II tak pisał o bohaterstwie żołnierzy walczących podczas I wojny światowej: ,,Wielu synów Polski poświęciło tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Wielu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych.” Dar niepodległości jest bezcenny, trzeba zabiegać, aby utrwalał się w naszych sercach, umysłach, kulturze i obyczajach. W szkole i w domach warto uczyć szacunku do wolności, pracy na rzecz Ojczyzny, budowania dojrzałości patriotycznej.
W dniu obchodów tego święta naszą szkołę spotykało niezwykłe wydarzenie: został uroczyście poświęcony i odsłonięty historyczny mural: Za Polskę! Rudczanie na żołnierskich szlakach podczas II wojny światowej. Zaszczycili nas swą obecnością: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, który wygłosił Słowo Boże i dokonał poświęcenia muralu, ks. kan. Piotr Jurczak- Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, ks. Proboszcz Tadeusz Czyżak, ks. Jacek Zakrzewski z Hodyszewa, ks. Robert Figura, siostry zakonne, Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji i Nauki, Stanisław  Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Sebastian Łukaszewicz-Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – reprezentujący Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego, Agnieszka Brzezińska reprezentująca Aleksandrę Szczudło Poseł  na Sejm RP, Agata Puchalska – Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Sławomir  Jerzy Snarski – Starosta Powiatu Bielskiego, Marcin Gawrysiak-Wójt Gminy Rudka, Andrzej Jankowski-Wójt Gminy Brańsk, Łukasz Niemyjski -Przewodniczący Rady Gminy Rudka wraz z radnymi, Monika Dygas-Skarbnik Gminy Rudka, sołtysi, Podpułkownik dyplomowany Mirosław Dąbrowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień, Kapitan Tomasz  Krulewski  reprezentujący Pułkownika Sławomira Kocanowskiego- Dowódcę Czternastego Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Hajnówce, Paweł Bobel – Prezes ZOG w Rudce, Brygadier Marcin Sawicki- Zastępca Komendanta Powiatowego PPS w Bielsku Podlaskim, Dawid Rybacki- Prezes OSP w Rudce wraz z druhami, Jan Koc Prezes OSP w Kocach Borowych, Wojciech Plichta Prezes OSP Koryciny, Przemysław Cereniewicz Prezes OSP w Domanowie, Tadeusz  Zawistowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, Marek Kuczyński – Prezes Zarządu Wodociagów Podlaskich, Mirosław Reczko – Dyrektor ZPZOP w Bielsku Podlaskim, Elżbieta Owerczuk – Dyrektor ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce wraz z Heleną Warmijak – Wicedyrektor, Barbara Kryńska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Tadeusz  Bobel-Prezes Koła Sybiraków z żoną i córką Ewą Sopel, Zbigniew Romaniuk- historyk –.regionalista, Mateusz Wróblewski – wykonawca naszego muralu, Władysław Żero, Paweł Smolarczuk z żoną, Marcin Godlewski z żoną,  Mariusz Pientkowski, Mirosław Oleksiewicz, Paweł i Małgorzata Kuniccy, Izabela Markowska i Maryna Puchacz reprezentujące Radę Rodziców, Halina Twarowska Przewodnicząca KGW Róża w Rudce, Izabela Zapisek Przewodnicząca KGW w Olendach, członkinie KGW z Gminy Rudka, zespół folklorystyczny KLEKOCIAKI z Bociek, Kamil Pietraszko dziennikarz portalu BIELSK.EU, nauczyciele, pracownicy, rodzice, uczniowie, pracownicy UG i mieszkańcy Gminy Rudka.

O godzinie 10.00 wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, następnie za orkiestrą z Siemiatycz przeszli pod pomnik i odśpiewano wspólnie hymn, a delegacje złożyły kwiaty pod Kamieniem Niepodległości. Potem ks. Biskup, goście i organizatorzy dokonali uroczystego odsłonięcia muralu przez symboliczne przecięcie wstęgi, a następnie Jego Ekscelencja poświęcił historyczne dzieło. Dalsza część uroczystości przebiegła w hali sportowej szkoły, gdzie organizatorzy powitali uroczyście gości. Następnie wysłuchano okolicznościowych przemówień o patriotyzmie, wykładu Zbigniewa Romaniuka-historyka i regionalisty oraz koncertu patriotycznego zespołu KLEKOCIAKI i druhów OSP Rudka. Dzieci z oddziału 0C zaprezentowały piękny taniec, a uczniowie szkoły program artystyczny związany z 11 listopada. Na koniec jeszcze KLEKOCIAKI wykonały pokaz tańców ludowych.

Nasz mural upamiętnia pochodzących z Rudki i okolicznych miejscowości żołnierzy II wojny światowej, przekazuje wiedzę o udziale Rudczan w walkach o niepodległość Ojczyzny i innych państw europejskich. Wskrzesza pamięć o przodkach walczących w Armii gen Andersa i Armii gen. Maczka, co symbolizują postaci z lewej strony upamiętniające: Jana Twarowskiego, Wacława Michalskiego, Józefa Kowalczuka, Bronisława Iwańczuka: dwaj ostatni walczyli pod Monte Cassino. Przywraca pamięć żołnierzom uczestniczącym w kampanii wrześniowej oraz zamordowanym w Charkowie tak jak Stefan Erchard, który był kierownikiem i nauczycielem szkoły powszechnej w Rudce. W Pobikrach prowadził działalność kulturalno-oświatową i przysposobienie wojskowe. Na przełomie 1931/32 r. odbył ćwiczenia wojskowe i został awansowany na podporucznika rezerwy. W drugiej połowie września dostał się do niewoli sowieckiej i został uwięziony w Starobielsku. W maju 1940 r. wywieziony: na liście nr 3869 do miejsca kaźni w Charkowie. Wizerunek Matki Bożej Katyńskiej nad postacią Stefana Ercharda nawiązuje do tragicznej śmieci i wyraża hołd wszystkim pomordowanym w sowieckich łagrach. Znak Związku Sybiraków przypomina o deportowanych przez władze sowieckie na Syberię mieszkańcach Rudki w latach 1940-1941. Postać Kazimierza Otapa, żołnierza z flagą, nawiązuje do wydarzeń drugiego maja 1945 r., gdy podczas szturmu stolicy III Rzeszy, z inicjatywy podporucznika Mikołaja Troickiego grupa polskich żołnierzy, w której był plutonowy Kazimierz Otap, wywiesiła biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa. Na pamiątkę tego wydarzenia 2 maja jest Dniem Flagi RP. Wizerunek Ojca Świętego nawiązuje do nazwy: Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II. W tym roku obchodziliśmy 10. rocznicę nadania imienia szkole: dokładnie 16.10.2006 r. oraz 10. rocznicę nadania sztandaru: 18.10.2011 r. Każdego roku 16 października uroczyście obchodzimy Święto Szkoły, związane z Patronem. Cytat na muralu: „Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom”  wskazuje na potrzebę uczciwej pracy, nauki, zatroskania o sprawy kraju, wybierania chrześcijańskich wartości. Ten cytat jest stale aktualny, bo na muralu mamy zwykłych ludzi, Rudczan, którzy w swoim czasie wybrali właściwie, wybrali Boga, Honor i Ojczyznę i wzorowali się na bohaterach I wojny światowej walczących o niepodległość. Za życia nie myśleli, że sami staną się bohaterami, że za kilkadziesiąt lat Pan Doktor Rafał Roskowiński z Panem Mateuszem Wróblewskim upamiętnią ich postaci na historycznym muralu. Pan doktor powiedział, że wystarczy, jeśli część uczniów i dorosłych zastanowi się nad znaczeniem cytatu, nad tym, kim są osoby na muralu i zacznie wzorować się na bohaterach, to osiągniemy wyznaczony cel, jakim jest krzewienie miłości do kraju, miłości do naszych małych lokalnych Ojczyzn.

Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do powstania muralu: Panu Wójtowi, Komendantowi i Zastępcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, wykonawcom muralu. Serdecznie dziękuję nauczycielom: P. Wiesławie Golińskiej, P. Renacie Gawrysiak, P. Barbarze Kryńskiej, P. Mirosławie Chojnowskiej za program artystyczny, P. Antoninie Koc, P. Janinie Smolarczuk, P. Wiolecie Wasilewskiej za dekorację sali, P. Grzegorzowi Sokołowskiemu za przygotowanie sali i opiekę nad pocztem, P. Monice Bobel za opiekę nad wykonaniem kotylionów i dekoracji, P. Teresie Półtorak i nauczycielom zaangażowanym w dekorację sal i pracownikom za przygotowanie szkoły na godne przyjęcie gości. Artykuł zakończę cytatem z wiersza Artura Oppmana: ,,Pięciu poległych”: To, co przeżyło jedno pokolenie, Drugie przerabia w sercu i w pamięci: I tak pochodem idą cienie, cienie. Aż się następne znów na krew poświęci! Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów, Od Belwederu do śniegów Tobolska, I znów przed wnuków grzmi piorunem czynów…Pieśń, Czyn, Wspomnienie – to jedno: to Polska!”

Monika Godlewska